Schatting

Expertise

Ervaring en onafhankelijkheid.

Zoals zijn naam het reeds aangeeft, is expertise vooral een vraag van ervaring. Onze know-how concentreert zich op de makelaardij. Hieruit vloeit voort dat onze dienst expertise gespecialiseerd is in het evalueren. Met het voordeel van een onafhankelijke en tegelijkertijd professionele blik op een pand dat zich op de markt bevindt, en niet louter van een eenvoudige waarnemer. Onze hoofdactiviteit verschaft ons een onmiskenbaar voordeel: dagelijks voelen wij de pols van de markt aan, bij elk bezoek van objecten, bij verkoop of verhuur. Wij hebben aldus een voorsprong op de eerder klassieke vergelijkingen: meestal geven deze laatste een marktrealiteit weer die om minstens 4 tot 6 maanden in het verleden ligt. Nochtans evolueert de markt nu sneller dan ooit te voren en op een minder lineaire wijzer.

Wanneer u uw vastgoed wilt verkopen bestaat de klassieke reflex erin, verschillende immobilienagentschappen in te roepen teneinde zich gratis een idee van zijn waarde te verschaffen. Twee problemen doen zich dan voor. Eerst garandeert een kostenloze evaluatie zeker geen betrouwbaarheid van de gegeven waarde. Ook creërt de korte evaluatietijd een onvemijdelijke vaagheid. Een deskundige inspectie van een vastgoed alsook de analyse van de verschillende documenten in dit verband vergen tijd. Vervolgens biedt deze gratis methode geen werkelijke onafhankelijkheid. Als het gratis is, dan geldt dit toch vooral als mogelijkheid om zijn diensten te presenteren en om zodoende een bijkomend contract binnen te slepen. Met alle consensus gebondenen afwijkingen vandien.

Een mechanisme dat u onze onafhankelijkheid garandeert zonder u ook maar iets te kosten...

Wat voor u zeker belangrijk is, is het feit op een geschatte waarde te kunnen vertrouwen. Wanneer wij uw vastgoed evalueren, houdt u een spoor ervan na. Wij overhandigen u een evaluatierapport dat de kenmerken van uw vastgoed vastlegt, zowel vanuit een juridisch alsook vanuit een technisch standpunt. Er volgt daarop een analyse van de plaats die uw vastgoed op de markt inneemt. Dus een analyse over dat wat het aantrekkelijk maakt, of wat het eerder hindert, onze adviezen die het mogelijk maken om het vastgoed zo goed mogelijk te valoriseren. Tenslotte geven wij u zijn waarde aan en een strategisch advies hoe het in de handel te brengen. Verre van u te laten dromen, zal ons verslag u werkelijk bij het treffen van een beslissing behulpzaam zijn en u in volle kennis van zaken stellen. Het gratis aspect ervan berust in feite op de systematische aftrek op het einde van de opdracht van onze expertisekosten van ons ereloon als makelaar. Daaruit volgt dus voor u dat u zowel een onafhankelijkheidsgarantie verkrijgt in het begin, met de totale vrijheid om al dan niet op een makelaar een beroep te doen alsook een kosteloze expertise eens dat wij u hebben tevedengesteld.

Uw gegevens

Informatie

m2
m2

Adres van het pand